Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

1.1. bgnworkshop.com adresinde hizmet veren internet sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE ’de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2. Bu SİTE ‘de sunulan hizmetler: KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. İstanbul Ticaret Odası 70705-5 Sıracevizler Cad. Esen Sok. No:9 Kat:4-1-0 Şişli / İSTANBUL Telefon: 2122190407 (bundan böyle kısaca " KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. " olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Site’nin yasal sahibi KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’e aittir.

1.3. İşbu kullanım koşullarını KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. gerektiği zaman değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE'de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4. SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE’ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. bu SİTE’de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

TANIMLAR

2.1. SİTE: KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan bgnworkshop.com adresinde hizmet veren internet sitesidir.

2.2. ÜYE: KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ürün/mal/hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından üyelikleri onaylanarak SITE'ye üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin SİTE'deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler.

2.3. KULLANICI: KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. internet sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen e-posta adresine KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'in e-posta göndermesi ile KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir.

2.5. LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE’ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

2.6. İÇERİK: SİTE’de ve/veya herhangi bir internet sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

2.7. İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.8. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, işletim sistemi bilgileri, tarayıcı tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgilerdir.

HİZMETLERİN KAPSAMI

 3.1. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nın, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Çeşitli ürün ve hizmetlerin belli gün aralığında özel kampanyalı ve indirimli fiyatlar üzerinden satışının yapılmasıdır. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’e ait bgnworkshop.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde “yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi” borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 3.4. SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından belirlenecek ve SİTE’nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE’de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

GENEL HÜKÜMLER

4.1. SİTE üzerinden, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. bu tür link verilen web SİTElerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.2. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , SİTE’de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE’ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE’de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE’de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin SİTE’de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3. KULLANICI ve ÜYE, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın ÜYE’nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE’nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. sorumlu değildir.

4.4. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.5. SİTE dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin, iş birliği içinde bulunduğu kurumların, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. çalışanlarının ve yöneticilerinin, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

4.6. SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.7. İşbu SİTE’nin sahibi KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’ dir. Bu SİTE’de bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve SİTE’nin sunumu KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin ya da KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE’deki bilgilerin ya da SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. hizmetlerini, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. bilgilerini ve KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin yazılı izni ile mümkündür.

 4.8. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , SİTE üzerinden KULLANICI’lar ve ÜYE’ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ve ÜYE’lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

 4.9. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ; KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. hizmetleri, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. bilgileri, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. telif haklarına tâbi çalışmaları, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ticari markaları, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

DEVİR

KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. , bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. işbu “Web Sitesi Kullanım Koşullarını” geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "SİTE Kullanım Koşulları" ve “Web Sitesi Kullanım Sözleşmesi” nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. ’nin, KULLANICI ve ÜYE’ nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. KONSEPT BİR TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş., dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. 
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.